Voorbeeldprojecten Herbestemming NH 2017

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is in 2017 gestart met het online-documenteren van herbestemmingsprojecten in de provincie Noord-Holland. De herbestemmingsprojecten die zijn geselecteerd, vallen onder de categorieën agrarisch, religieus, militair of industrieel erfgoed. Het doel is om deze voorbeelden via onze website niet alleen toegankelijk te maken voor de Noord-Hollandse gemeenten, maar ook voor vakgenoten en andere geïnteresseerden. Jaarlijks worden herbestemmingsprojecten aangevuld, om zo te komen tot een uitgebreide database ter inspiratie.

In onze herbestemmingsdatabase wordt per project zowel de cultuurhistorie, als het herbestemmingsproces beschreven. Voor het cultuurhistorische deel is het Steunpunt de samenwerking aangaan met Oneindig Noord-Holland. De overige teksten zijn geschreven door onze tekstschrijver Isabel van Lent en zijn tot stand gekomen aan de hand van gesprekken met de betrokken ambtenaren aan de ene kant en de opdrachtgevers, uitvoerders, initiatiefnemers, gebruikers of eigenaren aan de andere kant. In de teksten worden niet alleen de nieuwe functie van het project en het proces omschreven, maar worden ook de succesfactoren benadrukt, de struikelblokken uitgelicht en als conclusie tips gegeven, met als doel inspiratie te bieden voor vergelijkbare herbestemmingsinitiatieven in de toekomst.

Architectuurfotograaf Ossip van Duivebode maakte voor elk project de foto’s, van zowel het exterieur, als interieur.


Contact
Heeft u zelf een inspirerend herbestemmingsproject dat goed in onze database zou passen, of heeft u vragen of meer informatie over de bovenstaande herbestemmingsprojecten? Dan kunt u contact opnemen met:
Reinier Mees, coördinator Monumenten & Herbestemming Noord-Holland (072-5204459 of r.mees@mooinoord-holland.nl)