Netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland netwerkbijeenkomsten voor de vijf regio’s Noord-Holland Noord, West-Friesland, Noord- en Zuid-Kennemerland, Laag Holland en Noord-Holland Zuid. Dit jaar werden deze bijeenkomsten georganiseerd op vijf bijzondere herbestemmings- of Wederopbouw-locaties: in de bibliotheek ‘School 7’ in Den Helder, het voormalig raadhuis in Medemblik, het raadhuis Velsen in IJmuiden, de brouwerij ‘Hoop’ in Zaandam en fort ‘Werk IV’ in Bussum.

De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor diegene die binnen hun gemeente betrokken zijn bij erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening, om het regionale netwerk van gemeenten te versterken en te profiteren van onze én elkaars kennis, ervaring en visies. Tijdens de netwerkbijeenkomsten worden provinciale thema’s behandeld (o.a. cultuurlandschap, Omgevingswet, archeologie en herbestemming) gericht op bredere ruimtelijke opgaven en integrale werkwijze.

Een overzicht van de netwerkbijeenkomsten in 2018 vindt u hier.

Verslagen van de netwerkbijeenkomsten in 2017 vindt u hier.


Contact
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Dorine van Hoogstraten, adviseur cultuurhistorie en ruimtelijke ordening (d.vanhoogstraten@mooinoord-holland.nl of via 06 1188 0405 en 072 520 44 59) en
Yvette Burnier, hoofd archeologie en erfgoed (y.burnier@nmferfgoedadvies.nl of via 06 4613 1810).