Monumenten & herbestemming

Sinds 2010 gaat de provincie Noord-Holland met het programma ‘Herbestemming NH’ met succes leegstand en verval van gebouwd (monumentaal) erfgoed in Noord-Holland tegen. Als aanjager initieert het programma de dialoog tussen eigenaren, experts, creatieve professionals en bewoners over potentiële nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen. Zo krijgt niet alleen het gebouw zelf, maar ook het omringende gebied een impuls. 

In mei 2017 werd de Fronik Buurtboerderij gekozen als de herbestemmingsopgave voor dat jaar. Hieruit volgde de expertmeeting, waarbij de het project werd begeleid door een team experts, met als doel tot een succesvolle herbestemming te komen. Daarnaast organiseerde het Steunpunt op twee geselecteerde locaties (het NERA-gebouw en gemaal De Poel) twee kleinere expertmeetings, waarbij verschillende ontwerpende en creatieve disciplines, ideeën voor herbestemming van de desbetreffende gebouwen genereerden. De vragen die bij de gemeente spelen rondom herbestemming, vormden daarbij het uitgangspunt.

Op 12 oktober 2017 werd de Dag van de Herbestemming georganiseerd, waarbij verschillende actuele herbestemmingsthema’s in Noord-Holland aan de hand van inspirerende lezingen, presentaties en werksessies werden behandeld, om het bewustzijn van de waarde van erfgoed te vergroten en de betrokkenheid en samenwerking bij herbestemming te versterken.

Kijk voor alle informatie over de specifieke programmaonderdelen in het submenu in de navigatiebalk. Het volledige programma voor 2018 volgt binnenkort.


Contact
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Reinier Mees, coördinator Monumenten & Herbestemming (072-5204459 of r.mees@mooinoord-holland.nl)