Inventarisatie Erfgoed in de Omgevingsvisie en -plannen

Gemeenten moeten de komende jaren een omgevingsvisie en vervolgens een omgevingsplan opstellen. Sommige gemeenten zijn daar al heel voortvarend mee bezig en hebben daar budget en menskracht voor vrijgemaakt, andere gemeenten wachten af. Om gemeenten op weg te kunnen helpen met het inbrengen van erfgoed in de omgevingsvisies en de omgevingsplannen, is het belangrijk voor ons om te weten hoe ver de verschillende Noord-Hollandse gemeenten zijn met het opstellen van de Omgevingsvisies en -plannen.

De afgelopen maanden hebben wij de stand van zaken met betrekking tot de Omgevingsvisies- en plannen geïnventariseerd. De uitkomsten van deze inventarisatie zullen in de eerste plaats gebruikt worden om ons activiteitenprogramma volgend jaar inhoudelijk goed aan te laten sluiten op de behoeftes van gemeenten. Zo kunnen we onze campagnes erfgoed in de Omgevingswet beter invullen, maar kunnen we ook actuele thema’s agenderen tijdens bijeenkomsten en op de website. Ook worden de resultaten –  anoniem-  op de website gedeeld.

De resultaten van de inventarisatie vindt u binnenkort hier.


Contact
Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland kan u helpen  erfgoed te borgen in uw omgevingsvisie. Heeft  u vragen?  Mail naar Jeroen Zomer, Rosanne Bruinsma en Monica Dutting via
 j.zomer@mooinoord-holland.nl, r.bruinsma@mooinoord-holland.nl of m.dutting@nmferfgoedadvies.nl.
Voor vragen over de inventarisatie kunt u contact opnemen met Rosanne Bruinsma via r.bruinsma@mooinoord-holland.nl