Fronik Buurtboerderij
..

Winnaar ‘Herbestemming NH 2017’: de Fronik Buurtboerderij

..
Alkmaar, 19 mei 2017 – Tijdens het Congres Herbestemming 2017 op 17 mei, in de voormalige Ringers-fabriek ik Alkmaar, is de Fronik Buurtboerderij met 62% van de stemmen verkozen tot Herbestemmingsproject Noord-Holland voor dit jaar. Het publiek kon tijdens het congres kiezen tussen drie genomineerden: het gemaal ‘De Poel’ in gemeente Waterland, de ‘Fronik’ Buurtboerderij in gemeente Zaanstad en de voormalige verpleeginrichting ‘St. Joseph’ in gemeente Heemskerk.
..
De winnaar
De drie geselecteerde inzenders hielden tijdens het congres ieder een korte pitch, met uitleg waarom hun herbestemmingslocatie de meeste interessante opgave zou zijn voor Herbestemming Noord-Holland 2017. Daarop kozen vervolgens drie op de vijf van de aanwezigen, bestaande uit professionals die deelnamen aan het Congres Herbestemming 2017, voor de Fronik Buurtboerderij als de meest kansrijke winnende opgave. Daarmee is dit de herbestemmingsopgave van dit jaar geworden binnen het programma ‘Herbestemming NH 2017’, dat wordt begeleid door een team experts tot een succesvolle herbestemming.
..
Op de website van de Provincie Noord-Holland staan de reacties van betrokkenen:
De gemeenteraad van Zaanstad heeft de wens uitgesproken de boerderij als monument aan te wijzen. Of de herontwikkeling van de buurtboerderij aan de Westzanerdijk in Zaandam daadwerkelijk groen licht krijgt, is onder meer afhankelijk van een haalbaar financieel plan vóór de zomer. In oktober 2016 diende de Stichting Fronik Buurtboerderij bij de gemeente een plan in, bestaande uit twee delen: zorgwoningen en een ontmoetingsfunctie. Wethouder Rita Visscher-Noordzij: “In maart dit jaar heeft de gemeente Zaanstad met de stichting afgesproken dat er voor de zomer een plan moet liggen voor zowel het zorg- als het ontmoetingsdeel. Het initiatief is sympathiek, maar er moet wel worden gekeken of er een sluitend financieel plan is. Daar ondersteunen wij als gemeente de stichting en andere partijen bij. Maar als dit niet lukt, kan het college de herbestemming van de buurtboerderij niet steunen.”
De verkiezing van de boerderij verheugt ook de Stichting Fronik Buurtboerderij. Bestuurslid Jerome den Enting: “Wij zien dit als erkenning van de provincie voor de sociaal-maatschappelijke meerwaarde van dit project, waarbij zorg en ontmoeting aan elkaar gekoppeld wordt. De Fronik kan een plek worden waar nieuwe vormen van ontmoeting en zorg elkaar versterken. We werken hard aan het realiseren van een sluitend financieel plan met de gemeente en de partners op het gebied van de zorgontwikkeling.”

..
Begin juli moet er meer duidelijkheid zijn over de haalbaarheid van de herbestemming voor de Fronik-boerderij.
..
Programma 2017
In de periode van mei tot oktober 2017 organiseert Herbestemming NH op de geselecteerde locatie vervolgens innovatieve cross over sessies waarbij verschillende, bij voorkeur ontwerpende en creatieve, disciplines ideeën voor herbestemming van de desbetreffende gebouwen genereren. De vragen die bij de gemeente spelen rondom deze herbestemming, vormt daarbij het uitgangspunt. In oktober wordt het programma met de Dag van de Herbestemming afgesloten, met een reis langs herbestemmingsopgaven in Noord-Holland, aangevuld met inspirerende lezingen en presentaties.
..
Herbestemming NH
Sinds 2010 gaat provincie Noord-Holland met het programma ‘Herbestemming NH’ met succes leegstand en verval van gebouwd (monumentaal) erfgoed in Noord-Holland tegen. Als aanjager initieert het programma de dialoog tussen eigenaren, experts, creatieve professionals en bewoners over potentiële nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen. Zo krijgt niet alleen het gebouw zelf maar ook het omringende gebied een impuls. In de afgelopen jaren zijn zo meer dan tien gebouwen op weg geholpen naar een nieuwe bestemming. Vorig jaar waren er maar liefst drie herbestemmingsopgaven, namelijk: de werkplaats van Museumstoomtram in Hoorn-Medemblik, de Doopsgezinde Kerk in Oosterend (Texel) en de Hervormde Kerk in Oostwoud.
..
Herbestemming NH is onderdeel van het activiteitenprogramma van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland.
..
Contact
Voor vragen of meer informatie, neem contact op met:
Ellen Klaus, projectleider Herbestemming Noord-Holland 2017 (06-24253539 of info@ellenklaus.nl) en
Reinier Mees, coördinator Herbestemmingsproject Noord-Holland 2017 (072-5204459 of r.mees@mooinoord-holland.nl)
..
Voor algemene informatie over ‘Herbestemming’ binnen het Steunpunt, neem contact op met:
Dorine van Hoogstraten (06-11880405 of d.vanhoogstraten@mooinoord-holland.nl)