Herbestemming

Sinds 2010 gaat de provincie Noord-Holland met het programma ‘Herbestemming NH’ met succes leegstand en verval van gebouwd (monumentaal) erfgoed in Noord-Holland tegen. Als aanjager initieert het programma de dialoog tussen eigenaren, experts, creatieve professionals en bewoners over potentiële nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen. Zo krijgt niet alleen het gebouw zelf, maar ook het omringende gebied een impuls.

In de afgelopen jaren zijn zo tientallen gebouwen op weg geholpen naar een nieuwe bestemming. Vorig jaar waren er maar liefst drie herbestemmingsopgaven, namelijk: de werkplaats van Museumstoomtram in Hoorn-Medemblik, de Doopsgezinde Kerk in Oosterend (Texel) en de Hervormde Kerk in Oostwoud. Een selectie van deze projecten komen binnenkort als voorbeeld ter inspiratie voor nieuwe herbestemmingsopgave op deze website.

In mei werd de Fronik Buurtboerderij gekozen als de herbestemmingsopgave van dit jaar binnen het programma ‘Herbestemming NH 2017’. Hieruit volgde de expertmeeting, waarbij de het project werd begeleid door een team experts, met als doel tot een succesvolle herbestemming te komen. In de periode van september tot december 2017 organiseert Herbestemming NH op drie geselecteerde locaties innovatieve cross over sessies, waarbij verschillende, bij voorkeur ontwerpende en creatieve disciplines, ideeën voor herbestemming van de desbetreffende gebouwen genereren. De vragen die bij de gemeente spelen rondom herbestemming, vormt daarbij het uitgangspunt.

Op 12 oktober wordt het programma met de Dag van de Herbestemming afgesloten, waarbij verschillende actuele herbestemmingsthema’s in Noord-Holland aan de hand van inspirerende lezingen, presentaties en werksessies worden behandeld, om het bewustzijn van de waarde van erfgoed te vergroten en de betrokkenheid en samenwerking bij herbestemming te versterken.


Contact
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Reinier Mees, coördinator programma Herbestemming (06-15601367 of r.mees@mooinoord-holland.nl)