Expeditie Mooi Noord-Holland

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland organiseert de Expeditie Mooi Noord-Holland 2018 samen met de gemeente Heerhugowaard. De expeditie vindt plaats in het kader van de tentoonstelling ‘Noord-Holland Opgewekt! Energie van vroeger en voor later’ in het gemeentehuis van Heerhugowaard. Om in de toekomst ook in onze energiebehoefte te voorzien zal er gebruik gemaakt moeten worden van verschillende vormen van duurzame energie. De aanleg van het netwerk en de systemen om deze energie te gebruiken zullen grote impact op de kwaliteit van het bestaande cultuurlandschap.

Doel van deze expertmeeting is om met een groep inhoudelijk experts en betrokkenen uit Noord-Holland Noord naar oplossingen te zoeken en ideeën op te doen om de toekomstige energieopgave met zorgvuldig in te passen in het bestaande landschap. Kan de energietransitie kwaliteitswinst opleveren voor het landschap, of kan het aanleiding zijn voor andere ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld recreatie? Dit vraagstuk gaan we op actieve wijze verkennen tijdens schetssessies onder leiding van een landschapsarchitect met ervaring op het gebied van zonne-energie, windenergie en geothermie. Het volledige programma is hieronder te downloaden.

Wanneer: vrijdag 9 maart 2018 | 09:00 – 13:00 uur
Locatie: De Raadszaal van Heerhugowaard, Parelhof 1 in Heerhugowaard


Expeditie Mooi Noord-Holland 2017
Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland organiseerde op donderdag 14 september 2017 Expeditie Mooi Noord-Holland op landgoed Klein-Vennep in de Haarlemmermeer. De Expeditie had dat jaar als doel om met experts en betrokkenen uit te zoeken hoe erfgoed kan worden ingezet om nieuwe ontwikkelingen in de Haarlemmermeer te verankeren in het landschap en de rijke cultuurhistorie beleefbaar te maken.

 


Contact
Heeft u vragen of wilt u een thema agenderen bij het Steunpunt? Neem dan contact op met: Jeroen Zomer, beleidsadviseur landschap en cultuurhistorie en coördinator Expeditie Mooi Noord-Holland, via j.zomer@mooinoord-holland.nl of via 072-5204459.