Erfgoedteam

De missie van het Steunpunt is om gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Om dit invulling te geven zullen we dit jaar tal van activiteiten ondernemen en proberen alle erfgoed-vragen die uit gemeenten komen te beantwoorden. Daarbij zullen wij onze deskundige, onafhankelijke adviseurs met enige regelmaat inschakelen en/of uitnodigen.

Doel Erfgoedteam
Het Erfgoedteam heeft als taak om – anders dan binnen het reguliere, betaalde vergunningentraject – actuele vraagstukken te agenderen en ambtenaren op weg te helpen bij complexe vraagstukken die vaker terugkeren. Het Erfgoedteam stelt op basis van een case een actueel erfgoedthema aan de orde tijdens een vergadering of excursie, en publiceert hierover ten behoeve van alle Noord-Hollandse gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als de invloed van de energietransitie op het cultuurlandschap en monumenten, de samenhang tussen ondergronds en bovengronds erfgoed of de gevolgen van massatoerisme voor erfgoed. Afhankelijk van het thema wordt een relevante specialist of belanghebbende bij de bijeenkomst uitnodigt, naast de ambtenaren van de gemeenten waar het thema speelt. Het Erfgoedteam bestaat uit de leden van de MOOI Erfgoedcommissie, archeologe Eliza van Rooijen en een vertegenwoordiging van de provincie en de RCE. Ana van de Mark is de coördinator van het Erfgoedteam.

Bijwonen
Als erfgoedambtenaar kunt bij de bijeenkomsten van het erfgoedteam aanwezig zijn. Bekijk de agenda voor een overzicht van de komende bijeenkomsten. Het is in de meeste gevallen ook mogelijk om de vergaderingen van het Erfgoedteam als toehoorder bij te wonen. Het thema-overleg kan voor het eigen netwerk of de eigen praktijk interessante inzichten bieden. De bijeenkomsten van het Erfgoedteam worden op de website van het Steunpunt aangekondigd.

Thema’s
Misschien speelt er in uw gemeente een thema dat u wilt agenderen? Neem in dat geval contact op met het Steunpunt via onderstaande contactgegevens. Wellicht dat de thema’s van voorgaande bijeenkomsten ook interessant zijn voor uw gemeente. Bekijk de verslagen op deze pagina.

Vanaf 2018 heeft het erfgoedteam ook een spreekuur!


Contact
Voor aanmelding, suggesties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ana van der Mark, adviseur monumenten en cultuurhistorie (a.vandermark@mooinoord-holland.nl of via 06 4642 3312 en 072 520 44 59)