Cultuurlandschap

Het cultuurlandschap is bij uitstek een thema dat op provinciaal niveau aandacht behoeft. Het Noord-Hollandse landschap kent specifieke structuurdragers (waterlopen, historische ontginningen, begraven landschappen, dijken, enz.) die gemeentegrenzen overschrijden. Bij de ontwikkeling van de waardevolle landschappelijke structuren is gedegen kennis nodig en aandacht voor zorgvuldigheid in het proces.

Het stimuleren van gemeenten om bij ontwikkelingen het landschap integraal te benaderen, is noodzakelijk met het oog op de Omgevingswet. Het doel is hierbij ook aandacht te geven aan economische en/of maatschappelijke potenties van de structuurdragers.
Het is de bedoeling om gemeenten ondersteuning te bieden bij het beschermen van wat moet (op regionaal en lokaal niveau) en te inspireren waar kan.


Contact
Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland kan u op weg helpen in de overgangssituatie. Heeft u vragen? Stel ze ons gerust. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via info@steunpunterfgoednh.nl