Campagnes Erfgoed in het Omgevingsplan

Na de inventarisatie willen we een of enkele gemeenten actief op weg helpen op het gebied van erfgoed in het Omgevingsplan. Met deze campagnes leveren wij een concrete en constructieve bijdrage aan de cultuuromslag die binnen gemeentelijke organisaties plaats moet gaan vinden. Het doel is om een aanzet te geven voor de borging van erfgoed in het Omgevingsplan.

Hoe pakken we dit aan? We beginnen met een grondige nulmeting: hoe is cultuurhistorie momenteel in bestemmingsplannen geborgd, wat is er al aan erfgoedbeleid en wat is geïnventariseerd? Daarna volgen (groeps)gesprekken met diverse ambtenaren en wethouders over hun toekomstperspectief. Weten ze wat ze hebben, wat hun identiteit is en wat ze er mee willen? In een werksessie met ambtenaren van verschillende afdelingen wordt vervolgens een eerste aanzet gegeven voor de wijze waarop erfgoed in nieuw beleid kan landen en worden aanwijzingen geformuleerd voor de cultuuromslag die nodig is.

Bovendien leggen we het proces vast in woord en beeld. We willen namelijk dat andere gemeenten ook profijt hebben van deze campagnes en er lessen uit kunnen trekken.


Contact
Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland kan u helpen  erfgoed te borgen in uw omgevingsvisie. Heeft  u vragen?  Mail deze dan naar Jeroen Zomer, Rosanne Bruinsma en Monica Dutting via
 j.zomer@mooinoord-holland.nl, r.bruinsma@mooinoord-holland.nl of m.dutting@nmferfgoedadvies.nl.
Voor vragen over de inventarisatie kunt u contact opnemen met Rosanne Bruinsma via r.bruinsma@mooinoord-holland.nl