Archeologie

In de afgelopen jaren is de rol van de provincie ten opzichte van het archeologische beleid van de gemeenten veranderd. De provincie schrijft in haar cultuurbeleid dat archeologie als ondergrond een belangrijk onderdeel is van ons waardevolle cultuurlandschap. De zorg voor archeologisch erfgoed in de bodem ligt echter bij gemeenten, welke vrij zijn om het archeologie beleid binnen de wettelijke kaders vorm te geven. De provincie wil geen dwingend archeologiebeleid, maar gemeenten inspireren, informeren en enthousiasmeren voor het archeologisch erfgoed.

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie geeft  informatie over de aanwezigheid van archeologische waarden en benadrukt welke rol deze waarden kunnen spelen binnen ontwikkelingen en bij het vergroten van ruimtelijke kwaliteit.

In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (en in de bijbehorende Informatiekaart uit 2010), zijn 10 gebieden aangewezen met een groot archeologisch belang: Texel (pleistocene deel de Hooge Berg), Wieringen, Noordelijk duingebied, Zuidelijk duingebied, Oer-IJ, West-Friesland, Waterland, Vechtstreek, Gooi en Waddenzee bij Texel.


Contact
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Yvette Burnier, hoofd archeologie en erfgoed (06-4613 1810 of y.burnier@nmferfgoedadvies.nl)
Monica Dütting, adviseur archeologie (06-2113 4775 of m.dutting@nmferfgoedadvies.nl