Over ons

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is een vraagbaak voor
Noord-Hollandse gemeenten.

;

Sinds 1 januari 2017 is het vernieuwde Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland in bedrijf. De missie van het Steunpunt is om gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Onze website wordt de komende tijd steeds verder gevuld met informatie die aansluit op uw dagelijks werk.

Vanaf 1 januari 2017 een samenwerkingsverband tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF (de rechtsopvolger van Cultuurcompagnie) werken op verzoek van Provincie Noord-Holland samen om de komende jaren invulling aan het Steunpunt te geven. U kunt bij het Steunpunt terecht met vragen over erfgoed in het algemeen en archeologie en monumenten in het bijzonder. We helpen u graag bij het uitvoeren van erfgoedbeleid en bevorderen van de deskundigheid binnen gemeentelijke organisaties.

Aan het Steunpunt kunt u vragen stellen over erfgoed, over archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. Over beleid, vergunningsaanvragen, archeologisch onderzoek, wetgeving, restaureren, ruimtelijke ordening en nog veel meer:

•  We ontwikkelen en delen kennis over de cultuurhistorie die zo sterk bijdraagt aan de identiteit van uw gemeente;
•  We bieden inspiratie door middel van goede voorbeelden en instrumenten om cultuurhistorie goed in de ruimtelijke ordening te verankeren;
•  We organiseren bijeenkomsten om kennis uit te wisselen, te netwerken en ervaringen en verhalen te delen;
•  We agenderen actuele vraagstukken in de erfgoedsector;
•  We helpen bij het formuleren van de thema’s die ten grondslag liggen aan uw gemeentelijke Omgevingsvisie.

Het eerste uur erfgoedadvies is altijd gratis voor Noord-Hollandse gemeenten.

Het Steunpunt wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland in samenwerking met de Rijksoverheid.