Netwerkbijeenkomst regio Kop van Noord-Holland

Wanneer: donderdag 8 maart 2018 | 13.00 – 17.30 + borrel
Locatie: Wieringer Eilandmuseum Jan Lont, Stroeërweg 39, Hippolytushoef

Thema’s: Modern monumentenbeleid en omgevingswet, Aardkundige Monumenten, Provinciale Archeologiegebieden, archeoglossy Wieringen en excursie Museumboerderij.

Programma

Ontvangst namens de gemeente Hollands Kroon

Welkom dagvoorzitter
Yvette Burnier, Steunpunt M&A

Actualiteiten PNH
Michael Braam- Scholten, Provincie Noord-Holland

Modern monumentenbeleid en omgevingswet
Dorine van Hoogstraten, Steunpunt M&A

Aardkundige Monumenten inleiding
Edwin Raap, Landschap Noord-Holland

Uitvoering provinciaal beleid Aardkundige Monumenten
Lucia van Geldorp, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Introductie en rondleiding Museumboerderij Jan Lont

Provinciale Archeologiegebieden
Rob van Eerden, Provincie Noord-Holland

Inhoudelijke introductie archeoglossy Wieringen
Monica Dütting, Steunpunt M&A

Aanbieden archeoglossy aan Wethouder Theo Groot (Hollands Kroon) door Rob van Eerden (Provincie Noord-Holland)

Netwerkborrel


Contact
Wilt u een thema agenderen of heeft u een vraag over de netwerkbijeenkomsten? Neem dan contact op met:
Dorine van Hoogstratenadviseur cultuurhistorie en ruimtelijke ordening, via d.vanhoogstraten@mooinoord-holland.nl of via 072-5204459.
Yvette Burnier, adviseur archeologie, via y.burnier@nmferfgoedadvies.nl of via 06 4613 1810.