Vijf miljoen voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland

Juli 2017 | Provincie Noord-Holland

“In 2017 is 5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. De subsidieregeling is opengesteld vanaf maandag 7 augustus. De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn.”
Lees verder …

Toolkit Duurzaam Erfgoed gelanceerd

Juni 2017 | Toolkit Duurzaam Erfgoed

“In beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten. Maar een groot aantal energiebesparende maatregelen strookt niet met de constructiewijze van historische gebouwen en leidt zelfs tot schade. Ook wringt de wens om een monument energiezuinig te maken met de beschermde cultuurhistorische waarde van een gebouw. Wat is technisch mogelijk en wat is wenselijk? Wat laat de overheid toe?”
Lees verder …

Provinciaal geld voor energiescans Noord-Hollandse monumenten

Juni 2017 | Provincie Noord-Holland

“De provincie Noord-Holland stelt voor 2017 € 100.000,- beschikbaar voor onderzoeken naar duurzame benutting van monumenten. Met de provinciale bijdrage kunnen monumenteigenaren bepalen of herbestemming kansrijk is. Met het geld kan een eigenaar nu ook een energiescan laten uitvoeren.”
Lees verder …

Rijksbeschermde groenaanleg fors aangetast of verdwenen

Juni 2017 | Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen

“In de Nieuwsbrief van sKBL van 4 september 2016 berichtte ik dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een onderzoek heeft gelast naar de staat en onderhoudsbehoefte van groen erfgoed in Nederland. Voor KBL een belangrijk onderzoek. Immers, 569 van de 1.400 groene rijksmonumenten in Nederland zijn buitenplaatsen en landgoederen. Dat is bovendien qua omvang verreweg het merendeel van het totale Nederlandse groene rijksbeschermde erfgoed.”
Lees verder …

Subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en energiescans

Juni 2017 | Provincie Noord-Holland

“Doel van de regeling is om haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestemming van monumenten zonder woonfunctie, of de voortzetting van het bestaande gebruik en de duurzaamheidstoepassingen van monumenten zonder woonfunctie, te stimuleren om leegstand van monumenten te voorkomen. Daarmee wil de provincie het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten bevorderen. Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.”
Lees verder …

Energie besparen met de Duurzame Monumenten-Lening

Juni 2017 | Restauratiefonds

“Per 1 juni stelt het Nationaal Restauratiefonds een Duurzame Monumenten-Lening beschikbaar. Met deze lage rente lening kunnen energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Eigenaar-bewoners of VvE’s die bij het Restauratiefonds een lening voor restauratie aanvragen kunnen als extra dienstverlening in één pakket hun duurzame ingrepen meefinancieren.”
Lees verder …

Provincie investeert in karakteristieke natuurlijke landschapselementen

Juni 2017 | Provincie Noord-Holland

“De provincie Noord-Holland stelt vanaf volgend jaar subsidie beschikbaar voor het natuurbeheer van een aantal karakteristieke landschapselementen in de provincie. Beheerders van historische tuinen, hoogstamfruitboomgaarden, klein historisch water en bijzondere lanen en het groen rondom de Forten kunnen hier onder meer voor in aanmerking komen. Dit staat in het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.”
Lees verder …

De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie

April 2017 | Rijksoverheid

“Nationale Omgevingsvisie: 1 visie voor het omgevingsbeleid van Nederland. Vanaf 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Op weg naar deze visie zet het Kabinet een eerste stap met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’.”
Lees verder …