Kennis

Informatie, beleid en dossiers over erfgoed en archeologie.

;

Vanaf 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Op weg naar deze visie zet het Kabinet een eerste stap met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’.

Bedoeld als handleiding voor monumentencommissies in gemeenten die de ambitie hebben een duurzaam en vooruitstrevend monumentenbeleid te voeren. De omgang met monumenten is een kwestie van kennis, deskundigheid, ervaring en waardering van cultureel erfgoed. Zo langzamerhand wordt de overtuiging gemeengoed dat cultureel erfgoed onze hele leefomgeving voor een belangrijk deel bepaalt en kleurt.