HOME……….OVER ONS……….HERBESTEMMING……….AGENDA……….BLOG……….CONTACT

Herbestemming Noord-Holland 2017

Een gemaal, een boerderij en een voormalige verpleeginstelling.
De voorselectie voor Herbestemming NH 2017 is bekend!

Alkmaar, 10 mei 2017 – De jury van het programma ‘Herbestemming Noord-Holland 2017’ maakt met plezier de uitslag van de voorselectie bekend. Vanuit de zoektocht naar de meest uitdagende, maar ook kansrijke herbestemmingsopgave voor 2017 is de keuze gevallen op het gemaal ‘De Poel’ in gemeente Waterland, de ‘Fronik’ boerderij in gemeente Zaanstad en de voormalige verpleeginrichting ‘St. Joseph’ in gemeente Heemskerk.

De selectie
De laat 19e eeuwse ‘Fronik’ boerderij in Zaandam is een hooihuisboerderij, gesitueerd op de grens van platteland en het stedelijke gebied. Mede door het grote draagvlak onder de bewoners, wordt het nu aangemerkt als gemeentelijk monument. Er zijn plannen om er een zorg- of ontmoetingsplek van te maken.
De voormalige verpleeginrichting ‘St. Joseph’ in Heemskerk kenmerkt zich door de hoge monumentale waarde. Het staat nu leeg en is bijzonder vanwege de openbare functie in het stedelijke gebied.
Het gemaal ‘De Poel’ in Zuiderwoude ligt op een bijzondere locatie, gelegen in een aantrekkelijk toeristisch gebied en aan de dijk waar het gemaal als onderdeel van de aanstaande dijkversterking als baken in de gebiedsontwikkeling kan gaan functioneren.

De jury
De inzendingen zijn door een vakkundige jury beoordeeld, bestaande uit Ernst van der Kleij (Provincie Noord-Holland) en Jef Mühren (Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland). De jury vond deze opgaven tot herbestemming de meest interessante, o.a. vanwege de thema’s (industrieel, zorg/religieus en agrarisch) en het “weerbarstige” karakter. Een van deze leegstaande gebouwen maakt nu kans om de opgave van dit jaar te worden binnen het programma ‘Herbestemming NH 2017’, met begeleiding tot een succesvolle herbestemming.

Programma 2017
De drie geselecteerde inzenders mogen tijdens het Congres Herbestemming 2017 op woensdag 17 mei 2017 een pitch houden, met uitleg waarom hun herbestemmingslocatie de meeste interessante opgave is voor de Herbestemming Noord-Holland 2017. Daarop kiest het publiek de meest kansrijke winnende opgave. Kijk voor het programma Congres Herbestemming 2017 hier.

In de periode van mei tot oktober 2017 organiseert Herbestemming NH op de geselecteerde locatie vervolgens innovatieve cross over sessies waarbij verschillende, bij voorkeur ontwerpende en creatieve, disciplines ideeën voor herbestemming van de desbetreffende gebouwen genereren. De vragen die bij de gemeente spelen rondom deze herbestemming, vormt daarbij het uitgangspunt. In oktober wordt het programma met de Dag van de Herbestemming afgesloten, met een reis langs herbestemmingsopgaven in Noord-Holland, aangevuld met inspirerende lezingen en presentaties.

Herbestemming NH
Sinds 2010 gaat provincie Noord-Holland met het programma ‘Herbestemming NH’ met succes leegstand en verval van gebouwd (monumentaal) erfgoed in Noord-Holland tegen. Als aanjager initieert het programma de dialoog tussen eigenaren, experts, creatieve professionals en bewoners over potentiële nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen. Zo krijgt niet alleen het gebouw zelf maar ook het omringende gebied een impuls. In de afgelopen jaren zijn zo meer dan tien gebouwen op weg geholpen naar een nieuwe bestemming. Vorig jaar waren er maar liefst drie herbestemmingsopgaven, namelijk: de werkplaats van Museumstoomtram in Hoorn-Medemblik, de Doopsgezinde Kerk in Oosterend (Texel) en de Hervormde Kerk in Oostwoud.

Herbestemming NH is onderdeel van het activiteitenprogramma van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland.

Contact
Voor vragen of meer informatie, neem contact op met:
Ellen Klaus, projectleider Herbestemming Noord-Holland 2017 (06-24253539 of info@ellenklaus.nl) en
Reinier Mees, coördinator Herbestemmingsproject Noord-Holland 2017 (072-5204459 of r.mees@mooinoord-holland.nl)

Voor algemene informatie over ‘Herbestemming’ binnen het Steunpunt, neem contact op met:
Dorine van Hoogstraten (06-11880405 of d.vanhoogstraten@mooinoord-holland.nl)

1 januari 2017