Aanmeldformulier

Hartelijk dank voor uw interesse in het ‘Herbestemmingsproject Noord-Holland 2017‘.
Uw aanmelding is voltooid als u onderstaand aanmeldformulier heeft ingevuld en beeldmateriaal, plus eventueel beschikbaar cultuurhistorisch onderzoek, heeft nagestuurd via info@steunpunterfgoednh.nl onder duidelijke vermelding van de naam van het gebouw of complex en de plaats.

Herbestemmingsproject Noord-Holland 2017