Expeditie MOOI Noord-Holland

Wanneer:  donderdag 14 september 2017 | 09:00 – 17:30 uur
Locatie: Landgoed Kleine Vennep, Hoofdweg 1041 Nieuw-Vennep

De Expeditie Mooi Noord-Holland is dit jaar onderdeel van het programma van de Landschapstriënnale 2017 in Park21 in de Haarlemmermeerpolder. De expeditie heeft als doel om met experts en betrokkenen uit te zoeken hoe we erfgoed kunnen inzetten om nieuwe ontwikkelingen in de Haarlemmermeer te verankeren in het landschap en de rijke cultuurhistorie beleefbaar te maken. Dit gaan we op actieve wijze verkennen op drie verschillende schaalniveaus: het polderniveau, het structuurniveau en het kavel- en erfniveau.

Meld u hier aan om deel te nemen.

Programma

09.00 uur    Inloop
09.30 uur    3 plenaire inhoudelijke lezingen
Jeroen Zomer (landschapshistoricus Mooi Noord-Holland), Alex Jansen (Gemeente Haarlemmermeer) en Rik de Visser (directeur Vista Landschapsarchitectuur en stedenbouw)

11.00 uur    3 parallelle excursies op de fiets door de Haarlemmermeer
Onder begeleiding van Annemarie Lodder (landschapsarchitect Gemeente Haarlemmermeer), Judith Korpershoek (architect Architectenbureau K2) en Jan-Richard Kikkert (architect Architectenbureau K2) samen met Ruut van Paridon (landschapsarchitect Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten).

12.30 uur    Lunch
13.00 uur    Lezing m.b.t. de provinciale kaders (Leidraad Landschap en Cultuurhistorie)
Jandirk Hoekstra (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit)

13.30 uur    Drie parallelle introducties over de ontwerpopgaven per schaalniveau
Alex Jansen en Rik de Visser

14.00 uur    Drie parallelle schetssessies
Marlies van Diest (landschapsarchitect buro Marlies van Diest Ontwerp) en Berthe Jongejan (landschapsarchitect Colourfields)

15.30 uur    Pitches van de schetssessies
16.00 uur    Samenvattende vergelijking van de ontwerpen
Dorine van Hoogstraten (strategisch beleidsadviseur Mooi Noord-Holland en Joop Slangen (polderarchitect, Gemeente Haarlemmermeer)

16.30 uur    Borrel


Contact
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Rosanne Bruinsma, projectmedewerker erfgoed via r.bruinsma@mooinoord-holland.nl of via 072 520 44 59.