Blog

In de onderstaande blogs brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent erfgoed en archeologie.

;
De Dag van Fronik

De Dag van Fronik

Het herbestemmingsproject van het Steunpunt voor 2017 vond plaats in de gemeente Zaanstad. Gemeente, initiatiefnemers, omwonenden en externe deskundigen kwamen bij elkaar om te studeren op het complexe vraagstuk dat voorlag …

Lees meer
Verduurzamen van monumenten (deel I)

Verduurzamen van monumenten (deel I)

Gemeenteambtenaren krijgen veel vragen van eigenaren over welke maatregelen kunnen worden toegepast om een monument energiezuiniger te maken. Op de lange termijn kunnen deze maatregelen een monument beter bruikbaar maken en een besparing opleveren …

Lees meer
Verslag Themabijeenkomst Erfgoedteam – 22 februari 2017

Verslag Themabijeenkomst Erfgoedteam – 22 februari 2017

Waardering voor de wederopbouwarchitectuur staat volop in de belangstelling. Gemeenten beseffen dat behoud en herontwikkeling van wijken uit deze periode in veel gevallen een betere strategie kan zijn dan sloop en nieuwbouw. Dit speelt bijvoorbeeld in een gemeente …

Lees meer
Cultuurhistorische biografie van het IJsselmeergebied

Cultuurhistorische biografie van het IJsselmeergebied

In het kader van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 werkt de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) aan de Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie. De inhoud is vooral waardevol voor gemeenten langs het IJsselmeer, maar de aanpak kan voor meer …

Lees meer
Maatwerk van belang voor bescherming wederopbouwwijken

Maatwerk van belang voor bescherming wederopbouwwijken

Veel gemeenten worstelen op dit moment met de vraag hoe de enorme naoorlogse woningvoorraad te waarderen. Er is zoveel gebouwd. Meer dan ooit werd geëxperimenteerd met ontwerpprincipes, zowel op de schaal van het gebouw als op de schaal van de …

Lees meer