Blog

In de onderstaande blogs brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent erfgoed en archeologie.

;
Blog: Religieus Erfgoed I

Blog: Religieus Erfgoed I

Het is een worsteling waar elk kerkbestuur mee kampt. Een sterke terugloop van leden door een steeds verder seculariserende samenleving, terwijl de kosten van regulier onderhoud aan de gebouwen en het energieverbruik toenemen. Krimpende parochies gaan daarom vaker over tot het afstoten van kerkgebouwen.

Lees meer
Blog: Erfgoedweefsel

Blog: Erfgoedweefsel

Het instrumentarium van de inrichting van onze fysieke leefomgeving gaat met de komst van de Omgevingswet ingrijpend veranderen. Deze nieuwe wet vervangt niet alleen de bestaande wet en regelgeving in de ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van milieu, water, natuur, verkeer en vervoer.

Lees meer
Blog: De toekomstwaarde van herbestemming

Blog: De toekomstwaarde van herbestemming

Bij de herbestemming van monumenten spelen diverse belanghebbenden een rol, in de eerste plaats de eigenaar. Reden voor het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland om dit jaar de Dag van de Herbestemming te organiseren met als thema ‘Eigenaarschap – in de dynamiek van herbestemmen’.

Lees meer
Blog: Groen, daar moet je iets aan doen!

Blog: Groen, daar moet je iets aan doen!

Groen groeit en als het niet wordt beheerd en onderhouden of als de inzichten in de tuinarchitectuur wijzigen, kan het zodanig veranderen dat de oorspronkelijke structuur niet meer herkenbaar is. Het gaat hierbij niet alleen om parken en tuinen maar ook om bijvoorbeeld begraafplaatsen, begroeide vestingwerken en boerenerven.

Lees meer
Blog: Archeologie voor gemeenten

Blog: Archeologie voor gemeenten

Op welk moment schakelen gemeenten archeologen in bij bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe wijk? Ik ken de verhalen en vondsten van Leidsche Rijn, maar waar gebeurt dat in mijn eigen werkomgeving? En welke vormen van archeologisch onderzoek zijn er eigenlijk?

Lees meer
Blog: De Dag van Fronik

Blog: De Dag van Fronik

Het herbestemmingsproject van het Steunpunt voor 2017 vond plaats in de gemeente Zaanstad. Gemeente, initiatiefnemers, omwonenden en externe deskundigen kwamen bij elkaar om te studeren op het complexe vraagstuk dat voorlag …

Lees meer
Blog: Verduurzamen van monumenten

Blog: Verduurzamen van monumenten

Gemeenteambtenaren krijgen veel vragen van eigenaren over welke maatregelen kunnen worden toegepast om een monument energiezuiniger te maken. Op de lange termijn kunnen deze maatregelen een monument beter bruikbaar maken en een besparing opleveren …

Lees meer