Een vraagbaak voor Noord-Hollandse gemeenten

Aan het Steunpunt kunt u vragen stellen over erfgoed, over archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. U ontvangt een onafhankelijk en gratis advies over bijvoorbeeld beleid, vergunningsaanvragen, archeologisch onderzoek, wetgeving, restaureren en ruimtelijke ordening. Lees meer

;

Een vraagbaak voor Noord-Hollandse gemeenten

Aan het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland kunt u vragen stellen over erfgoed, over archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. U ontvangt een onafhankelijk en gratis advies over bijvoorbeeld beleid, vergunningsaanvragen, archeologisch onderzoek, wetgeving, restaureren en ruimtelijke ordening.

 

 

Agenda

Nieuwste blog

Blog: Religieus Erfgoed I

Blog: Religieus Erfgoed I

Het is een worsteling waar elk kerkbestuur mee kampt. Een sterke terugloop van leden door een steeds verder seculariserende samenleving, terwijl de kosten van regulier onderhoud aan de gebouwen en het energieverbruik toenemen. Krimpende parochies gaan daarom vaker over tot het afstoten van kerkgebouwen.

Lees meer

Stel uw vraag direct aan onze adviseurs

Ana van der Mark
Ana van der Mark

adviseur monumenten en cultuurhistorie

M..06 4642 3312
.T..072 520 44 59

Dorine van Hoogstraten

adviseur cultuurhistorie en ruimtelijke ordening

M..06 1188 0405
.T..072 520 44 59

Yvette Burnier
Yvette Burnier

adviseur archeologie
adviseur archeologie

M..06 4613 1810
..

Monica Dütting
Eliza van Rooijen

adviseur archeologie
adviseur archeologie

M..06 211 34 775
..

Oproepen

Bekijk het beeldverslag Dag van de Herbestemming NH

Op donderdag 12 oktober organiseerde het Steunpunt de Dag van de Herbestemming NH 2017, dit jaar in de creatieve broedplaats 'Honigfabriek' in Koog aan de Zaan. De dag had als doel om gemeenten, experts en betrokkenen te informeren over de actuele...

Lees meer

Bekijk het beeldverslag Expeditie Mooi Noord-Holland!

Op donderdag 14 september organiseerde het Steunpunt de Expeditie Mooi Noord-Holland 2017, dit jaar onderdeel van het programma van de Landschapstriënnale 2017 in Park21 in de Haarlemmermeerpolder. De expeditie had als doel om met experts en betrokkenen uit te zoeken...

Lees meer

Doe mee aan de enquête Omgevingswet!

Om inzicht te krijgen in de rol die erfgoed speelt in de omgevingsvisies en omgevingsplannen bij gemeenten, vragen wij u om mee te werken aan een korte enquête. Aan de hand van de resultaten kunnen wij uw gemeente gerichter ondersteunen. Twee gemeenten zullen worden...

Lees meer