Een vraagbaak voor Noord-Hollandse gemeenten

Aan het Steunpunt kunt u vragen stellen over erfgoed, over archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. U ontvangt een onafhankelijk en gratis advies over bijvoorbeeld beleid, vergunningsaanvragen, archeologisch onderzoek, wetgeving, restaureren en ruimtelijke ordening. Lees meer

;

Agenda

Blog

De Dag van Fronik

De Dag van Fronik

Het herbestemmingsproject van het Steunpunt voor 2017 vond plaats in de gemeente Zaanstad. Gemeente, initiatiefnemers, omwonenden en externe deskundigen kwamen bij elkaar om te studeren op het complexe vraagstuk dat voorlag …

Lees meer

Stel uw vraag direct aan onze adviseurs

Ana van der Mark
Ana van der Mark

adviseur monumenten en cultuurhistorie

M..06 4642 3312
.T..072 520 44 59

Dorine van Hoogstraten

adviseur cultuurhistorie en ruimtelijke ordening

M..06 1188 0405
.T..072 520 44 59

Yvette Burnier
Yvette Burnier

hoofd archeologie en erfgoed

M..06 4613 1810
..

Eliza van Rooijen
Eliza van Rooijen

adviseur archeologie
adviseur archeologie

M..06 2131 0961
..

Samenwerkende organisaties