Een vraagbaak voor Noord-Hollandse gemeenten

Aan het Steunpunt kunt u vragen stellen over erfgoed, over archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. U ontvangt een onafhankelijk en gratis advies over bijvoorbeeld beleid, vergunningsaanvragen, archeologisch onderzoek, wetgeving, restaureren en ruimtelijke ordening. Lees meer

;

Een vraagbaak voor Noord-Hollandse gemeenten

Aan het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland kunt u vragen stellen over erfgoed, over archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. U ontvangt een onafhankelijk en gratis advies over bijvoorbeeld beleid, vergunningsaanvragen, archeologisch onderzoek, wetgeving, restaureren en ruimtelijke ordening.

 

 

Agenda

Nieuwste blog

Blog: Een brede blik op cultuur

Blog: Een brede blik op cultuur

Het advies van de Raad voor Cultuur en de Raad voor de Leefomgeving aan de Minister van OCW uit december 2017 is niet uit de lucht komen vallen. Het advies getiteld ‘Een brede blik op erfgoed’ is een voortvloeisel uit een lange ontwikkeling die met de Nota Belvedère in 1999 al is ingezet, en die is voortgezet in de modernisering van de monumentenzorg MoMo. Ook de aanstaande vernieuwing die onder de noemer Erfgoed Telt in de maak is, lijkt voort te gaan op dezelfde lijn…

Lees meer

Stel uw vraag direct aan onze adviseurs

Ana van der Mark
Ana van der Mark

adviseur monumenten en cultuurhistorie

M..06 4642 3312
.T..072 520 44 59

Dorine van Hoogstraten

adviseur cultuurhistorie en ruimtelijke ordening

M..06 1188 0405
.T..072 520 44 59

Yvette Burnier
Yvette Burnier

adviseur archeologie
adviseur archeologie

M..06 4613 1810
..

Monica Dütting
Eliza van Rooijen

adviseur archeologie
adviseur archeologie

M..06 211 34 775
..

Oproepen

Zend uw projectidee of vraagstuk in!

Heeft uw gemeente een ruimtelijk vraagstuk waarbij u steun kunt gebruiken? Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is op zoek naar projectideeën of ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot erfgoed binnen de thema’s monumenten en herbestemming,...

Lees meer

Bekijk het beeldverslag Dag van de Herbestemming NH

Op donderdag 12 oktober organiseerde het Steunpunt de Dag van de Herbestemming NH 2017, dit jaar in de creatieve broedplaats 'Honigfabriek' in Koog aan de Zaan. De dag had als doel om gemeenten, experts en betrokkenen te informeren over de actuele...

Lees meer

Bekijk het beeldverslag Expeditie Mooi Noord-Holland!

Op donderdag 14 september organiseerde het Steunpunt de Expeditie Mooi Noord-Holland 2017, dit jaar onderdeel van het programma van de Landschapstriënnale 2017 in Park21 in de Haarlemmermeerpolder. De expeditie had als doel om met experts en betrokkenen uit te zoeken...

Lees meer